"; hlavicka(); echo" psychoterapie-brno.eu "; // První sloupec - boční menu echo""; switch ($co) // Zobrazení levých odkazů { case "nabidka": case "kursy": case "kursy_a": case "kursy_b": case "kursy_c": case "drogy": case "alkohol": case "rozvoj": case "p_krize": case "o_krize": case "poradna": case "alkohol_info": case "test": include("./menu/nabidka_menu.php"); break; case "kdo": case "m_spiral": case "m_roman": case "m_klara": include("./menu/my_menu.php"); break; default: include("./menu/zaklad_menu.php"); } echo ""; echo"

"; switch ($co) // Co se zobrazí uprostřed { case "nabidka": case "alkohol": case "drogy": case "rozvoj": case "p_krize": case "o_krize": case "poradna": case "alkohol_info": case "test": include("./doc/nabidka.php"); break; case "kontakt": case "on-line": include("./doc/kontakt.php"); break; case "kursy": case "kursy_a": case "kursy_b": case "kursy_c": include("./doc/kursy.php"); break; case "ceny": include("./doc/ceny.php"); break; case "kdo": case "m_spiral": case "m_roman": case "m_klara": include("./doc/kdo.php"); break; case "aktual": include("./doc/aktual.php"); break; case "metodika": include("./doc/metodika.php"); break; default: include("./doc/uvod.php"); } echo"

Home - Kurzy - Aktuálně
"; //mysql_close($pspojeni); ?>